Tổng quan giá hiện tại

URL lỗi

Biểu đồ giá trị

Giá trị của được tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch TOP đầu sẽ được thể hiện theo dạng biểu đồ để bạn tiện theo dõi và phân tích. Bạn có thể chọn xem dữ liệu theo các khoảng thời gian 1 – 7 ngày, 1 – 3 – 6 – 12 tháng hoặc thời gian tự chọn

Lịch sử giao dịch

Phần này cung cấp lịch sử giá . Bạn có thể xem lịch sử giá tối đa lên tới 100 ngày. Các cột thể hiện thông tin ngày, giá, khối lượng, vốn hóa. Ngày là thời điểm mức giá được ghi nhận. Cột giá cho biết giá trị của tại thời điểm đó. Cột khối lượng cho biết khối lượng giao dịch của trong ngày.

URL lỗi

Thông tin chi tiết