Giá ChatCoin (CHAT) hiện tại hôm nay là bao nhiêu?

Tổng quan giá Chatcoin hiện tại

Bên dưới là các thông tin về giá ChatCoin (CHAT) và dữ liệu giao dịch của thị trường ChatCoin (CHAT) bao gồm: vốn hóa, khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động theo ngày - tháng - năm, tổng nguồn cung, giới thiệu và đồ thị giá. Mặc định, mức giá sẽ được hiển thị theo USD. Hãy truy cập và cập nhật giá ChatCoin (CHAT) để có thể đầu tư hiệu quả

Mua Chatcoin Bán Chatcoin
 • chatcoin
  ChatCoin (CHAT)
 • Giá hiện tại
  $0.00000000
 • 24h %
  394.48%
 • Vốn hóa
  $0.00000000
 • Khối lượng giao dịch
  $0.00000000
 • Nguồn cung hiện tại
  0 CHAT
 • Xếp hạng
  2059

Biểu đồ giá trị Chatcoin

Giá trị của Chatcoin được tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch TOP đầu sẽ được thể hiện theo dạng biểu đồ để bạn tiện theo dõi và phân tích. Bạn có thể chọn xem dữ liệu theo các khoảng thời gian 1 – 7 ngày, 1 – 3 – 6 – 12 tháng hoặc thời gian tự chọn


Đang tải Chart

Lịch sử giao dịch

Phần này cung cấp lịch sử giá Chatcoin. Bạn có thể xem lịch sử giá tối đa lên tới 100 ngày. Các cột thể hiện thông tin ngày, giá, khối lượng, vốn hóa. Ngày là thời điểm mức giá được ghi nhận. Cột giá cho biết giá trị của Chatcoin tại thời điểm đó. Cột khối lượng cho biết khối lượng giao dịch của Chatcoin trong ngày.

Ngày Giá Khối lượng giao dịch Vốn hóa

Thông tin chi tiết

OpenChat is an open source organization founded by Google former employees. The main definition of blockchain based chat protocol Bimp. In the traditional XMPP protocol adds a digital asset can be transmitted in each IM function. BeeChat will give its full support to all OpenChat projects.