Giá Delphy (DPY) hiện tại hôm nay là bao nhiêu?

Tổng quan giá Delphy hiện tại

Bên dưới là các thông tin về giá Delphy (DPY) và dữ liệu giao dịch của thị trường Delphy (DPY) bao gồm: vốn hóa, khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động theo ngày - tháng - năm, tổng nguồn cung, giới thiệu và đồ thị giá. Mặc định, mức giá sẽ được hiển thị theo USD. Hãy truy cập và cập nhật giá Delphy (DPY) để có thể đầu tư hiệu quả

Mua Delphy Bán Delphy
 • delphy
  Delphy (DPY)
 • Giá hiện tại
  $0.00465
 • 24h %
  12.63%
 • Vốn hóa
  $283,093.00
 • Khối lượng giao dịch
  $29,145.00
 • Nguồn cung hiện tại
  60,903,968 DPY
 • Xếp hạng
  1049

Biểu đồ giá trị Delphy

Giá trị của Delphy được tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch TOP đầu sẽ được thể hiện theo dạng biểu đồ để bạn tiện theo dõi và phân tích. Bạn có thể chọn xem dữ liệu theo các khoảng thời gian 1 – 7 ngày, 1 – 3 – 6 – 12 tháng hoặc thời gian tự chọn


Đang tải Chart

Lịch sử giao dịch

Phần này cung cấp lịch sử giá Delphy. Bạn có thể xem lịch sử giá tối đa lên tới 100 ngày. Các cột thể hiện thông tin ngày, giá, khối lượng, vốn hóa. Ngày là thời điểm mức giá được ghi nhận. Cột giá cho biết giá trị của Delphy tại thời điểm đó. Cột khối lượng cho biết khối lượng giao dịch của Delphy trong ngày.

Ngày Giá Khối lượng giao dịch Vốn hóa

Thông tin chi tiết

Delphy is a decentralized and social prediction market platform built on Ethereum and a light Ethereum Delphy App that runs on mobile devices. Delphy is an open source project with contributions from around the world. Its aim is to use the knowledge, experience and wisdom of the crowd to help people better foresee the future.