Giá LINA (LINA) hiện tại hôm nay là bao nhiêu?

Tổng quan giá Lina hiện tại

Bên dưới là các thông tin về giá LINA (LINA) và dữ liệu giao dịch của thị trường LINA (LINA) bao gồm: vốn hóa, khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động theo ngày - tháng - năm, tổng nguồn cung, giới thiệu và đồ thị giá. Mặc định, mức giá sẽ được hiển thị theo USD. Hãy truy cập và cập nhật giá LINA (LINA) để có thể đầu tư hiệu quả

Mua Lina Bán Lina
 • lina
  LINA (LINA)
 • Giá hiện tại
  $0.00713
 • 24h %
  4.45%
 • Vốn hóa
  $0.00000000
 • Khối lượng giao dịch
  $37,336.00
 • Nguồn cung hiện tại
  0 LINA
 • Xếp hạng
  2068

Biểu đồ giá trị Lina

Giá trị của Lina được tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch TOP đầu sẽ được thể hiện theo dạng biểu đồ để bạn tiện theo dõi và phân tích. Bạn có thể chọn xem dữ liệu theo các khoảng thời gian 1 – 7 ngày, 1 – 3 – 6 – 12 tháng hoặc thời gian tự chọn


Đang tải Chart

Lịch sử giao dịch

Phần này cung cấp lịch sử giá Lina. Bạn có thể xem lịch sử giá tối đa lên tới 100 ngày. Các cột thể hiện thông tin ngày, giá, khối lượng, vốn hóa. Ngày là thời điểm mức giá được ghi nhận. Cột giá cho biết giá trị của Lina tại thời điểm đó. Cột khối lượng cho biết khối lượng giao dịch của Lina trong ngày.

Ngày Giá Khối lượng giao dịch Vốn hóa

Thông tin chi tiết

Lina.review is the platform for reviewing on Blockchain, utilizing blockchain’s immutability to produce the best possible transparency and creating conditions for reviewers to benefit from providing quality reviews, as well as easily and directly interact with users and providers of products or services totally trustless. The Lina Token (LINA) is the native token of the Lina Platform.