Giá Parachute (PAR) hiện tại hôm nay là bao nhiêu?

Tổng quan giá Parachute hiện tại

Bên dưới là các thông tin về giá Parachute (PAR) và dữ liệu giao dịch của thị trường Parachute (PAR) bao gồm: vốn hóa, khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động theo ngày - tháng - năm, tổng nguồn cung, giới thiệu và đồ thị giá. Mặc định, mức giá sẽ được hiển thị theo USD. Hãy truy cập và cập nhật giá Parachute (PAR) để có thể đầu tư hiệu quả

Mua Parachute Bán Parachute
 • parachute
  Parachute (PAR)
 • Giá hiện tại
  $0.00304
 • 24h %
  8.98%
 • Vốn hóa
  $1,914,638.00
 • Khối lượng giao dịch
  $121,755.00
 • Nguồn cung hiện tại
  629,628,334 PAR
 • Xếp hạng
  667

Biểu đồ giá trị Parachute

Giá trị của Parachute được tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch TOP đầu sẽ được thể hiện theo dạng biểu đồ để bạn tiện theo dõi và phân tích. Bạn có thể chọn xem dữ liệu theo các khoảng thời gian 1 – 7 ngày, 1 – 3 – 6 – 12 tháng hoặc thời gian tự chọn


Đang tải Chart

Lịch sử giao dịch

Phần này cung cấp lịch sử giá Parachute. Bạn có thể xem lịch sử giá tối đa lên tới 100 ngày. Các cột thể hiện thông tin ngày, giá, khối lượng, vốn hóa. Ngày là thời điểm mức giá được ghi nhận. Cột giá cho biết giá trị của Parachute tại thời điểm đó. Cột khối lượng cho biết khối lượng giao dịch của Parachute trong ngày.

Ngày Giá Khối lượng giao dịch Vốn hóa

Thông tin chi tiết