Giá Prometeus (PROM) hiện tại hôm nay là bao nhiêu?

Tổng quan giá Prometeus hiện tại

Bên dưới là các thông tin về giá Prometeus (PROM) và dữ liệu giao dịch của thị trường Prometeus (PROM) bao gồm: vốn hóa, khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động theo ngày - tháng - năm, tổng nguồn cung, giới thiệu và đồ thị giá. Mặc định, mức giá sẽ được hiển thị theo USD. Hãy truy cập và cập nhật giá Prometeus (PROM) để có thể đầu tư hiệu quả

Mua Prometeus Bán Prometeus
 • prometeus
  Prometeus (PROM)
 • Giá hiện tại
  $2.110
 • 24h %
  -0.87%
 • Vốn hóa
  $14,496,852.00
 • Khối lượng giao dịch
  $1,030,837.00
 • Nguồn cung hiện tại
  6,869,996 PROM
 • Xếp hạng
  243

Biểu đồ giá trị Prometeus

Giá trị của Prometeus được tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch TOP đầu sẽ được thể hiện theo dạng biểu đồ để bạn tiện theo dõi và phân tích. Bạn có thể chọn xem dữ liệu theo các khoảng thời gian 1 – 7 ngày, 1 – 3 – 6 – 12 tháng hoặc thời gian tự chọn


Đang tải Chart

Lịch sử giao dịch

Phần này cung cấp lịch sử giá Prometeus. Bạn có thể xem lịch sử giá tối đa lên tới 100 ngày. Các cột thể hiện thông tin ngày, giá, khối lượng, vốn hóa. Ngày là thời điểm mức giá được ghi nhận. Cột giá cho biết giá trị của Prometeus tại thời điểm đó. Cột khối lượng cho biết khối lượng giao dịch của Prometeus trong ngày.

Ngày Giá Khối lượng giao dịch Vốn hóa

Thông tin chi tiết