Giá VINchain (VIN) hiện tại hôm nay là bao nhiêu?

Tổng quan giá Vinchain hiện tại

Bên dưới là các thông tin về giá VINchain (VIN) và dữ liệu giao dịch của thị trường VINchain (VIN) bao gồm: vốn hóa, khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động theo ngày - tháng - năm, tổng nguồn cung, giới thiệu và đồ thị giá. Mặc định, mức giá sẽ được hiển thị theo USD. Hãy truy cập và cập nhật giá VINchain (VIN) để có thể đầu tư hiệu quả

Mua Vinchain Bán Vinchain
 • vinchain
  VINchain (VIN)
 • Giá hiện tại
  $0.00429
 • 24h %
  0.00%
 • Vốn hóa
  $2,057,211.00
 • Khối lượng giao dịch
  $71,966.00
 • Nguồn cung hiện tại
  480,108,901 VIN
 • Xếp hạng
  539

Biểu đồ giá trị Vinchain

Giá trị của Vinchain được tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch TOP đầu sẽ được thể hiện theo dạng biểu đồ để bạn tiện theo dõi và phân tích. Bạn có thể chọn xem dữ liệu theo các khoảng thời gian 1 – 7 ngày, 1 – 3 – 6 – 12 tháng hoặc thời gian tự chọn


Đang tải Chart

Lịch sử giao dịch

Phần này cung cấp lịch sử giá Vinchain. Bạn có thể xem lịch sử giá tối đa lên tới 100 ngày. Các cột thể hiện thông tin ngày, giá, khối lượng, vốn hóa. Ngày là thời điểm mức giá được ghi nhận. Cột giá cho biết giá trị của Vinchain tại thời điểm đó. Cột khối lượng cho biết khối lượng giao dịch của Vinchain trong ngày.

Ngày Giá Khối lượng giao dịch Vốn hóa

Thông tin chi tiết

VinChain is creating a worldwide blockchain database of used vehicle information that is 100% transparent, reliable, and accessible by everyone. The VinChain project unites all data providers and gives the user a complete, uninterrupted vehicle record; all without the disadvantages of a centralized database. Consumers can also significantly increase the value of their vehicles at the time of the sale by contributing to the repository of data on the blockchain with help of vehicle tracking devices.