Bitwage hợp tác với Gemini cho ra mắt Bitcoin 401(k)

0
2780

Jonathan Chester (Giám đốc điều hành của Bitwage) cho biết việc ra mắt sản phẩm này diễn ra sau khi công ty đã thử nghiệm hệ thống trong 10 tháng.

Bitcoin 401(k) đầu tiên của Thế giới

Như vậy cho tới hiện tại, các công ty có thể cung cấp cho nhân viên khả năng đầu tư Traditional(trước thuế) và Roth(sau thuế) 401k đô la vào Bitcoin.

401 (k) là một tài khoản hưu trí, tài khoản mà đóng góp của nhân viên có thể được khớp 1 phàn, hoặc toàn bộ bởi người chủ lao động. Kế hoạch Traditional và Roth 401 (k) khác nhau về cách đóng góp bị tính thuế.

Investopedia chia sẻ những phân tích sau hơn về sự khác nhau giữa kế hoạch traditional và Roth: “với traditional 401(k), đóng góp của nhân viên giảm thuế thu nhập cho năm họ thực hiện, nhưng việc rút tiền của họ bị đánh thuế” . “Còn với Roth 401(k), nhân viên đóng góp với thu nhập sau thuế, và đồng thời có thể rút tiền mà không bị tính thuế nữa”

Gemini và chương trình bảo vệ tiền lương

Bitcoin 401(k) của Bitwage được khởi chính chính thức thông qua những nỗ lực hợp tác giữa sàn giao dịch Gemini – Kingdom Trust – Giải pháp hưu trí hàng đầu. Trong đó:

  • Gemini cho phép thanh toán bằng USD từ các chủ lao động được chuyển đổi thành Bitcoin.
  • Kingdom Trust – 1 loại dịch vụ lưu ký.
  • Giải pháp hưu trí hàng đầu sẽ giúp xử lý quản lý và lưu trữ hồ sơ pháp lý 401 (k).

Theo định kỳ, thì việc thanh toán sẽ được chuyển đổi thành Bitcoin qua sàn tiền ảo Gemini. Các nhà đầu tư vào Bitcoin 401(k) có thể dễ dàng chuyển đổi tài sản từ Bitcoin sang USD và ngược lại.

“Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đổi trên sàn giao dịch Gemini 1 cách tự động trong mỗi kỳ thanh toán. Và nhân viên được trả lương có thể lựa chọn mua và bán giữa Bitcoin – USD theo ý mình”

Bitwage tự tin khẳng định rằng Bitcoin 401(k) sẽ giúp các công ty có thể tận dụng tối đa khoản thanh toán đến từ chương trình bảo vệ tiền lương (gọi tắt là PPP) COVID19. Vì các khoản đóng góp cho kế hoạch hưu trí có thể tính là chi phí tiền lương. Bitcoin cho biết 401(k) có thể giúp các công ty khớp với các khoản đóng góp hưu trí, và không phải trả lãi suất từ khoản vay khi đại dịch corona Virus kết thúc.

Tuy nhiên cần phải biết thêm rằng việc đăng ký ban đầu sẽ bị hạn chế về số lượng.