Nhà sản xuất phần cứng khai thác Bitcoin báo cáo lỗ ròng 148 triệu USD trong năm 2019

0
1436

Theo đó kết quả tài chính quý 4 và kết quả trong năm 2019 mới nhất từ công ty Canaan Creative cho biết, tổng doanh thu ròng năm 2019 là 204 triêu USD, con số này chỉ bằng 50% so với 384 triệu USD mà nhà sản xuất tại Trung Quốc này tạo ra trong năm 2018

Tổng doanh thu ròng tăng trong quý 4/2019

Trong quý 4 năm 2019, tổng doanh thu thuần của Canaan Creative tăng 67% đạt con số 66,5 triệu USD. Hơn 1 nửa so với doanh thu của công ty trong quý 4 năm 2018.
Công ty Canaan cho biết sự tăng trưởng phần lớn đến từ sự gia tăng tổng công suất tính toán được bán ra, khi đạt tới 2,9 triệu Trash/s trong quý 4 năm 2019. Con số ấn tượng này tăng tới 89% so với năm 2018.

Thách thức từ đại dịch Corona Virus trong năm 2020

Theo như thông tin trên bản đăng ký của Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ về triển vọng kinh doanh của Canaan, thách thức lớn mà Canaan Creative phải đối mặt trong năm 2020 là sự bùng phát của dịch COVID-19 trên toàn cầu. Công ty dường như bị ảnh hưởng rất lớn khi mà các hoạt động thương mại bị hạn chế.

Khoản lỗ gộp của công ty trong quý 4 là 97 triệu USD, con số rất lớn so với khoản lợi gộp là 1,6 triệu USD trong cùng kỳ năm 2018.

Vụ kiện liên quan tới IPO của Canaan

Phát hành chứng khoán công khai (gọi tắt là IPO) của Canaan đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật chứng khoán năm 1993, với lý do là tuyên bố dăng ký của công ty bị cáo buộc là sai, cũng như cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư. Do đó mà Canaan bị yêu cầu bồi thường.